روزای با من بودن یادته - روزای بی تو بودن یادمه

روز خوبه رسیدن یادته - روزه جدائیمون یادمه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شب در اغوش کشیدنم یادته - شب بی اغوش تو یادمه

آتش عشق لبام یادته - جدا کردن لباتو یادمه

شب بی تو اشک ریختن یادته  –  شب بی من خوشی کردن یادمه

روز یواشکی اومدنت یادته - روز دغدغه ی  نداشتنه من یادمه

روز التماس واسه نرفتنت یادته - روز بی اعتنا گذشتن از کنار من یادمه

از خود بی خود شدن خودم یادته – از من بریدن یادمه

تمام شعرام واسه تو گفتم یادته - شعرای نخونده من یادمه

اره من همه چی یادمه اگه تو ام یادت بود الان این شعر مال تو نبود

4/1/84

/ 0 نظر / 3 بازدید