ورودت مبارک

 

 

اين روزا روزای يادگار اشنايی

روزای دوری و بی طاقتی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روزای اضطراب ديدن هم

روزای با هم بودن

روزای اشک ريختن

روزای دل بستن

روزای بی تو مردن

روزای بهشتی زمين

حالا امروز روزايی که می گم

نمی خوام عاشقم باشی

نمی خوام ديوونم باشی

نمی خوام اينه اشکام باشی

نمی خوام تعبير روياهام باشی

نمی خوام درد نخوندی من باشی

فقط می خوام

باهام باشی

پيشم باشی

می دونم زياديه ولی می خوام

((ورودت به نامه ی نخواندت مبارک محبوب من))

18/2/83

 

/ 0 نظر / 9 بازدید