راستشو بگم؟

نمی خوام رفتننتو باور کنم

                                           

                                                 انگاری دروغ می گن نمون منتظرش

 

عجب خيال خامی بود فراموش کردنت

                                          

                                                    انگاری  بيشتر می خوان دروغ بگم

 

ولی اینجارو بذار راستشو بگم

                                                  

                                                         دوست دارم قد تموم زندگيم

 

فقط می گم خدا اين عشقو ازم نگير

                                               

                                                         حتی اگه باشه برای ديگری

 

دلم برات خیلی تنگ شده

 

/ 21 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محبوب

سلام آبجی گلم تــولـــــــــــــــــــــــــــــــــدت مبارک

محبوب

تولــــــــــــــــــــــــــــــــدت مبـــــــــــــــــــارک

محبوب

تولــــــــــــــــــــــــــــــــدت مبـــــــــــــــــــارک

محبوب

تولــــــــــــــــــــــــــــــــدت مبـــــــــــــــــــارک

محبوب

تولــــــــــــــــــــــــــــــــدت مبـــــــــــــــــــارک

محبوب

تولــــــــــــــــــــــــــــــــدت مبـــــــــــــــــــارک

محبوب

تولــــــــــــــــــــــــــــــــدت مبـــــــــــــــــــارک

محبوب

تولــــــــــــــــــــــــــــــــدت مبـــــــــــــــــــارک

~.: A SH I K :.~

آخی ... خوبه آدم اينجوری اعتراف می کنه که ، بودنش هم خوبه ولی فقط باشه .. مگه نه ؟! راستی تولدت ِ؟ پس مبارک مبارک مبارک !!!

~.: A SH I K :.~

راستی منم آپديتم ... شايد آخرين آپديتم باشه خوشحال می شم بيای ... بدرود!!!