اگر قرار بود برای تمام لحظه های از دست رفته سکوت کنم این سکوت تا اخر عمر با من می ماند.

/ 3 نظر / 25 بازدید
لاله

برای لحظه های از دست رفته مون نه سکوت کنیم و نه فریاد بزنیم ... بیا همون طور که بوده اند دوستشون داشته باشیم ... خوب یا بد ... زشت یا قشنگ ... بذاریم همونطور برن ... امیدوارم حالت خوب باشه این روزها ... برکت

لیلون

فکر کنم خیلی تنها شدی چون تقریبا 1 سالی میشه که پست جدید نزدی