يك روز براي ماندن به "خدا" قسم مي داد

يك روز براي رفتن به "خدا" قسم داد

عجب!

/ 2 نظر / 15 بازدید
نازنين

کاش می توانست تصميم بگيرد نه؟ بارانی باشی.

عصر دلگير جمعه

سلام رفيق ! احتمالا منو از ياد بردی .خواستم سلامی کنم و احوالپرسی .....